ביקור בפארק - לקבוצות

מתי והיכן

ביקור בפארק הילדים - לקבוצות בלבד!
יש כרטיסים
יום ג, מאי 21
09:00
ביקור בפארק הילדים - לקבוצות בלבד!
יש כרטיסים
יום ד, מאי 22
09:00
ביקור בפארק הילדים - לקבוצות בלבד!
יש כרטיסים
יום ה, מאי 23
09:00
ביקור בפארק הילדים - לקבוצות בלבד!
יש כרטיסים
יום ו, מאי 24
09:00
ביקור בפארק הילדים - לקבוצות בלבד!
יש כרטיסים
שבת, מאי 25
09:00
ביקור בפארק הילדים - לקבוצות בלבד!
יש כרטיסים
יום א, מאי 26
16:00
ביקור בפארק הילדים - לקבוצות בלבד!
יש כרטיסים
יום ב, מאי 27
09:00
ביקור בפארק הילדים - לקבוצות בלבד!
יש כרטיסים
יום ג, מאי 28
09:00
ביקור בפארק הילדים - לקבוצות בלבד!
יש כרטיסים
יום ד, מאי 29
09:00
ביקור בפארק הילדים - לקבוצות בלבד!
יש כרטיסים
יום ה, מאי 30
09:00
ביקור בפארק הילדים - לקבוצות בלבד!
יש כרטיסים
יום ו, מאי 31
09:00
ביקור בפארק הילדים - לקבוצות בלבד!
יש כרטיסים
שבת, יוני 1
09:00
ביקור בפארק הילדים - לקבוצות בלבד!
יש כרטיסים
יום א, יוני 2
16:00
ביקור בפארק הילדים - לקבוצות בלבד!
יש כרטיסים
יום ב, יוני 3
09:00
ביקור בפארק הילדים - לקבוצות בלבד!
יש כרטיסים
יום ג, יוני 4
09:00
ביקור בפארק הילדים - לקבוצות בלבד!
יש כרטיסים
יום ד, יוני 5
09:00
ביקור בפארק הילדים - לקבוצות בלבד!
יש כרטיסים
יום ה, יוני 6
09:00
ביקור בפארק הילדים - לקבוצות בלבד!
יש כרטיסים
יום ו, יוני 7
09:00
ביקור בפארק הילדים - לקבוצות בלבד!
יש כרטיסים
שבת, יוני 8
09:00
ביקור בפארק הילדים - לקבוצות בלבד!
יש כרטיסים
יום א, יוני 9
16:00
ביקור בפארק הילדים - לקבוצות בלבד!
יש כרטיסים
יום ב, יוני 10
09:00
ביקור בפארק הילדים - לקבוצות בלבד!
יש כרטיסים
יום ג, יוני 11
09:00
ביקור בפארק הילדים - לקבוצות בלבד!
יש כרטיסים
יום ד, יוני 12
09:00
ביקור בפארק הילדים - לקבוצות בלבד!
יש כרטיסים
יום ה, יוני 13
09:00
ביקור בפארק הילדים - לקבוצות בלבד!
יש כרטיסים
יום ו, יוני 14
09:00
ביקור בפארק הילדים - לקבוצות בלבד!
יש כרטיסים
שבת, יוני 15
09:00
ביקור בפארק הילדים - לקבוצות בלבד!
יש כרטיסים
יום א, יוני 16
16:00
ביקור בפארק הילדים - לקבוצות בלבד!
יש כרטיסים
יום ב, יוני 17
09:00
ביקור בפארק הילדים - לקבוצות בלבד!
יש כרטיסים
יום ג, יוני 18
09:00
ביקור בפארק הילדים - לקבוצות בלבד!
יש כרטיסים
יום ד, יוני 19
09:00
ביקור בפארק הילדים - לקבוצות בלבד!
יש כרטיסים
יום ה, יוני 20
09:00
ביקור בפארק הילדים - לקבוצות בלבד!
יש כרטיסים
יום ו, יוני 21
09:00
ביקור בפארק הילדים - לקבוצות בלבד!
יש כרטיסים
שבת, יוני 22
09:00
ביקור בפארק הילדים - לקבוצות בלבד!
יש כרטיסים
יום א, יוני 23
16:00
ביקור בפארק הילדים - לקבוצות בלבד!
יש כרטיסים
יום ב, יוני 24
09:00
ביקור בפארק הילדים - לקבוצות בלבד!
יש כרטיסים
יום ג, יוני 25
09:00
ביקור בפארק הילדים - לקבוצות בלבד!
יש כרטיסים
יום ד, יוני 26
09:00
ביקור בפארק הילדים - לקבוצות בלבד!
יש כרטיסים
יום ה, יוני 27
09:00
ביקור בפארק הילדים - לקבוצות בלבד!
יש כרטיסים
יום ו, יוני 28
09:00
ביקור בפארק הילדים - לקבוצות בלבד!
יש כרטיסים
שבת, יוני 29
09:00
ביקור בפארק הילדים - לקבוצות בלבד!
יש כרטיסים
יום א, יוני 30
16:00
ביקור בפארק הילדים - לקבוצות בלבד!
יש כרטיסים
יום ב, יולי 1
09:00
ביקור בפארק הילדים - לקבוצות בלבד!
יש כרטיסים
יום ג, יולי 2
09:00
ביקור בפארק הילדים - לקבוצות בלבד!
יש כרטיסים
יום ד, יולי 3
09:00
ביקור בפארק הילדים - לקבוצות בלבד!
יש כרטיסים
יום ה, יולי 4
09:00
ביקור בפארק הילדים - לקבוצות בלבד!
יש כרטיסים
יום ו, יולי 5
09:00
ביקור בפארק הילדים - לקבוצות בלבד!
יש כרטיסים
שבת, יולי 6
09:00
ביקור בפארק הילדים - לקבוצות בלבד!
יש כרטיסים
יום א, יולי 7
16:00
ביקור בפארק הילדים - לקבוצות בלבד!
יש כרטיסים
יום ב, יולי 8
09:00
ביקור בפארק הילדים - לקבוצות בלבד!
יש כרטיסים
יום ג, יולי 9
09:00
ביקור בפארק הילדים - לקבוצות בלבד!
יש כרטיסים
יום ד, יולי 10
09:00
ביקור בפארק הילדים - לקבוצות בלבד!
יש כרטיסים
יום ה, יולי 11
09:00
ביקור בפארק הילדים - לקבוצות בלבד!
יש כרטיסים
יום ו, יולי 12
09:00
ביקור בפארק הילדים - לקבוצות בלבד!
יש כרטיסים
שבת, יולי 13
09:00
ביקור בפארק הילדים - לקבוצות בלבד!
יש כרטיסים
יום א, יולי 14
16:00
ביקור בפארק הילדים - לקבוצות בלבד!
יש כרטיסים
יום ב, יולי 15
09:00
ביקור בפארק הילדים - לקבוצות בלבד!
יש כרטיסים
יום ג, יולי 16
09:00
ביקור בפארק הילדים - לקבוצות בלבד!
יש כרטיסים
יום ד, יולי 17
09:00
ביקור בפארק הילדים - לקבוצות בלבד!
יש כרטיסים
יום ה, יולי 18
09:00
ביקור בפארק הילדים - לקבוצות בלבד!
יש כרטיסים
יום ו, יולי 19
09:00
ביקור בפארק הילדים - לקבוצות בלבד!
יש כרטיסים
שבת, יולי 20
09:00
ביקור בפארק הילדים - לקבוצות בלבד!
יש כרטיסים
יום א, יולי 21
16:00
ביקור בפארק הילדים - לקבוצות בלבד!
יש כרטיסים
יום ב, יולי 22
09:00
ביקור בפארק הילדים - לקבוצות בלבד!
יש כרטיסים
יום ג, יולי 23
09:00
ביקור בפארק הילדים - לקבוצות בלבד!
יש כרטיסים
יום ד, יולי 24
09:00
ביקור בפארק הילדים - לקבוצות בלבד!
יש כרטיסים
יום ה, יולי 25
09:00
ביקור בפארק הילדים - לקבוצות בלבד!
יש כרטיסים
יום ו, יולי 26
09:00
ביקור בפארק הילדים - לקבוצות בלבד!
יש כרטיסים
שבת, יולי 27
09:00
ביקור בפארק הילדים - לקבוצות בלבד!
יש כרטיסים
יום א, יולי 28
16:00
ביקור בפארק הילדים - לקבוצות בלבד!
יש כרטיסים
יום ב, יולי 29
09:00
ביקור בפארק הילדים - לקבוצות בלבד!
יש כרטיסים
יום ג, יולי 30
09:00
ביקור בפארק הילדים - לקבוצות בלבד!
יש כרטיסים
יום ד, יולי 31
09:00
ביקור בפארק הילדים - לקבוצות בלבד!
יש כרטיסים
יום ה, אוגוסט 1
09:00
ביקור בפארק הילדים - לקבוצות בלבד!
יש כרטיסים
יום ו, אוגוסט 2
09:00
ביקור בפארק הילדים - לקבוצות בלבד!
יש כרטיסים
שבת, אוגוסט 3
09:00
ביקור בפארק הילדים - לקבוצות בלבד!
יש כרטיסים
יום א, אוגוסט 4
16:00
ביקור בפארק הילדים - לקבוצות בלבד!
יש כרטיסים
יום ב, אוגוסט 5
09:00
ביקור בפארק הילדים - לקבוצות בלבד!
יש כרטיסים
יום ג, אוגוסט 6
09:00
ביקור בפארק הילדים - לקבוצות בלבד!
יש כרטיסים
יום ד, אוגוסט 7
09:00
ביקור בפארק הילדים - לקבוצות בלבד!
יש כרטיסים
יום ה, אוגוסט 8
09:00
ביקור בפארק הילדים - לקבוצות בלבד!
יש כרטיסים
יום ו, אוגוסט 9
09:00
ביקור בפארק הילדים - לקבוצות בלבד!
יש כרטיסים
שבת, אוגוסט 10
09:00
ביקור בפארק הילדים - לקבוצות בלבד!
יש כרטיסים
יום א, אוגוסט 11
16:00
ביקור בפארק הילדים - לקבוצות בלבד!
יש כרטיסים
יום ב, אוגוסט 12
09:00
ביקור בפארק הילדים - לקבוצות בלבד!
יש כרטיסים
יום ג, אוגוסט 13
09:00
ביקור בפארק הילדים - לקבוצות בלבד!
יש כרטיסים
יום ד, אוגוסט 14
09:00
ביקור בפארק הילדים - לקבוצות בלבד!
יש כרטיסים
יום ה, אוגוסט 15
09:00
ביקור בפארק הילדים - לקבוצות בלבד!
יש כרטיסים
יום ו, אוגוסט 16
09:00
ביקור בפארק הילדים - לקבוצות בלבד!
יש כרטיסים
שבת, אוגוסט 17
09:00
ביקור בפארק הילדים - לקבוצות בלבד!
יש כרטיסים
יום א, אוגוסט 18
16:00
ביקור בפארק הילדים - לקבוצות בלבד!
יש כרטיסים
יום ב, אוגוסט 19
09:00
ביקור בפארק הילדים - לקבוצות בלבד!
יש כרטיסים
יום ג, אוגוסט 20
09:00
ביקור בפארק הילדים - לקבוצות בלבד!
יש כרטיסים
יום ד, אוגוסט 21
09:00
ביקור בפארק הילדים - לקבוצות בלבד!
יש כרטיסים
יום ה, אוגוסט 22
09:00
ביקור בפארק הילדים - לקבוצות בלבד!
יש כרטיסים
יום ו, אוגוסט 23
09:00
ביקור בפארק הילדים - לקבוצות בלבד!
יש כרטיסים
שבת, אוגוסט 24
09:00
ביקור בפארק הילדים - לקבוצות בלבד!
יש כרטיסים
יום א, אוגוסט 25
16:00
ביקור בפארק הילדים - לקבוצות בלבד!
יש כרטיסים
יום ב, אוגוסט 26
09:00
ביקור בפארק הילדים - לקבוצות בלבד!
יש כרטיסים
יום ג, אוגוסט 27
09:00
ביקור בפארק הילדים - לקבוצות בלבד!
יש כרטיסים
יום ד, אוגוסט 28
09:00
ביקור בפארק הילדים - לקבוצות בלבד!
יש כרטיסים
יום ה, אוגוסט 29
09:00
ביקור בפארק הילדים - לקבוצות בלבד!
יש כרטיסים
יום ו, אוגוסט 30
09:00
ביקור בפארק הילדים - לקבוצות בלבד!
יש כרטיסים
שבת, אוגוסט 31
09:00
ביקור בפארק הילדים - לקבוצות בלבד!
יש כרטיסים
יום א, ספטמבר 1
16:00
ביקור בפארק הילדים - לקבוצות בלבד!
יש כרטיסים
יום ב, ספטמבר 2
09:00
ביקור בפארק הילדים - לקבוצות בלבד!
יש כרטיסים
יום ג, ספטמבר 3
09:00
ביקור בפארק הילדים - לקבוצות בלבד!
יש כרטיסים
יום ד, ספטמבר 4
09:00
ביקור בפארק הילדים - לקבוצות בלבד!
יש כרטיסים
יום ה, ספטמבר 5
09:00
ביקור בפארק הילדים - לקבוצות בלבד!
יש כרטיסים
יום ו, ספטמבר 6
09:00
ביקור בפארק הילדים - לקבוצות בלבד!
יש כרטיסים
שבת, ספטמבר 7
09:00
ביקור בפארק הילדים - לקבוצות בלבד!
יש כרטיסים
יום א, ספטמבר 8
16:00
ביקור בפארק הילדים - לקבוצות בלבד!
יש כרטיסים
יום ב, ספטמבר 9
09:00
ביקור בפארק הילדים - לקבוצות בלבד!
יש כרטיסים
יום ג, ספטמבר 10
09:00
ביקור בפארק הילדים - לקבוצות בלבד!
יש כרטיסים
יום ד, ספטמבר 11
09:00
ביקור בפארק הילדים - לקבוצות בלבד!
יש כרטיסים
יום ה, ספטמבר 12
09:00
ביקור בפארק הילדים - לקבוצות בלבד!
יש כרטיסים
יום ו, ספטמבר 13
09:00
ביקור בפארק הילדים - לקבוצות בלבד!
יש כרטיסים
שבת, ספטמבר 14
09:00
ביקור בפארק הילדים - לקבוצות בלבד!
יש כרטיסים
יום א, ספטמבר 15
16:00
ביקור בפארק הילדים - לקבוצות בלבד!
יש כרטיסים
יום ב, ספטמבר 16
09:00
ביקור בפארק הילדים - לקבוצות בלבד!
יש כרטיסים
יום ג, ספטמבר 17
09:00
ביקור בפארק הילדים - לקבוצות בלבד!
יש כרטיסים
יום ד, ספטמבר 18
09:00
ביקור בפארק הילדים - לקבוצות בלבד!
יש כרטיסים
יום ה, ספטמבר 19
09:00
ביקור בפארק הילדים - לקבוצות בלבד!
יש כרטיסים
יום ו, ספטמבר 20
09:00
ביקור בפארק הילדים - לקבוצות בלבד!
יש כרטיסים
שבת, ספטמבר 21
09:00
ביקור בפארק הילדים - לקבוצות בלבד!
יש כרטיסים
יום א, ספטמבר 22
16:00
ביקור בפארק הילדים - לקבוצות בלבד!
יש כרטיסים
יום ב, ספטמבר 23
09:00
ביקור בפארק הילדים - לקבוצות בלבד!
יש כרטיסים
יום ג, ספטמבר 24
09:00
ביקור בפארק הילדים - לקבוצות בלבד!
יש כרטיסים
יום ד, ספטמבר 25
09:00
ביקור בפארק הילדים - לקבוצות בלבד!
יש כרטיסים
יום ה, ספטמבר 26
09:00
ביקור בפארק הילדים - לקבוצות בלבד!
יש כרטיסים
יום ו, ספטמבר 27
09:00
ביקור בפארק הילדים - לקבוצות בלבד!
יש כרטיסים
שבת, ספטמבר 28
09:00
ביקור בפארק הילדים - לקבוצות בלבד!
יש כרטיסים
יום א, ספטמבר 29
16:00
ביקור בפארק הילדים - לקבוצות בלבד!
יש כרטיסים
יום ב, ספטמבר 30
09:00
ביקור בפארק הילדים - לקבוצות בלבד!
יש כרטיסים
יום ג, אוקטובר 1
09:00
ביקור בפארק הילדים - לקבוצות בלבד!
יש כרטיסים
יום ד, אוקטובר 2
09:00
ביקור בפארק הילדים - לקבוצות בלבד!
יש כרטיסים
יום ה, אוקטובר 3
09:00
ביקור בפארק הילדים - לקבוצות בלבד!
יש כרטיסים
יום ו, אוקטובר 4
09:00
ביקור בפארק הילדים - לקבוצות בלבד!
יש כרטיסים
שבת, אוקטובר 5
09:00
ביקור בפארק הילדים - לקבוצות בלבד!
יש כרטיסים
יום א, אוקטובר 6
16:00
ביקור בפארק הילדים - לקבוצות בלבד!
יש כרטיסים
יום ב, אוקטובר 7
09:00
ביקור בפארק הילדים - לקבוצות בלבד!
יש כרטיסים
יום ג, אוקטובר 8
09:00
ביקור בפארק הילדים - לקבוצות בלבד!
יש כרטיסים
יום ד, אוקטובר 9
09:00
ביקור בפארק הילדים - לקבוצות בלבד!
יש כרטיסים
יום ה, אוקטובר 10
09:00
ביקור בפארק הילדים - לקבוצות בלבד!
יש כרטיסים
יום ו, אוקטובר 11
09:00
ביקור בפארק הילדים - לקבוצות בלבד!
יש כרטיסים
שבת, אוקטובר 12
09:00
ביקור בפארק הילדים - לקבוצות בלבד!
יש כרטיסים
יום א, אוקטובר 13
16:00
ביקור בפארק הילדים - לקבוצות בלבד!
יש כרטיסים
יום ב, אוקטובר 14
09:00
ביקור בפארק הילדים - לקבוצות בלבד!
יש כרטיסים
יום ג, אוקטובר 15
09:00
ביקור בפארק הילדים - לקבוצות בלבד!
יש כרטיסים
יום ד, אוקטובר 16
09:00
ביקור בפארק הילדים - לקבוצות בלבד!
יש כרטיסים
יום ה, אוקטובר 17
09:00
ביקור בפארק הילדים - לקבוצות בלבד!
יש כרטיסים
יום ו, אוקטובר 18
09:00
ביקור בפארק הילדים - לקבוצות בלבד!
יש כרטיסים
שבת, אוקטובר 19
09:00
ביקור בפארק הילדים - לקבוצות בלבד!
יש כרטיסים
יום א, אוקטובר 20
16:00
ביקור בפארק הילדים - לקבוצות בלבד!
יש כרטיסים
יום ב, אוקטובר 21
09:00
ביקור בפארק הילדים - לקבוצות בלבד!
יש כרטיסים
יום ג, אוקטובר 22
09:00
ביקור בפארק הילדים - לקבוצות בלבד!
יש כרטיסים
יום ד, אוקטובר 23
09:00
ביקור בפארק הילדים - לקבוצות בלבד!
יש כרטיסים
יום ה, אוקטובר 24
09:00
ביקור בפארק הילדים - לקבוצות בלבד!
יש כרטיסים
יום ו, אוקטובר 25
09:00
ביקור בפארק הילדים - לקבוצות בלבד!
יש כרטיסים
שבת, אוקטובר 26
09:00
ביקור בפארק הילדים - לקבוצות בלבד!
יש כרטיסים
יום א, אוקטובר 27
16:00
ביקור בפארק הילדים - לקבוצות בלבד!
יש כרטיסים
יום ב, אוקטובר 28
09:00
ביקור בפארק הילדים - לקבוצות בלבד!
יש כרטיסים
יום ג, אוקטובר 29
09:00
ביקור בפארק הילדים - לקבוצות בלבד!
יש כרטיסים
יום ד, אוקטובר 30
09:00
ביקור בפארק הילדים - לקבוצות בלבד!
יש כרטיסים
יום ה, אוקטובר 31
09:00
ביקור בפארק הילדים - לקבוצות בלבד!
יש כרטיסים
יום ו, נובמבר 1
09:00
ביקור בפארק הילדים - לקבוצות בלבד!
יש כרטיסים
שבת, נובמבר 2
09:00
ביקור בפארק הילדים - לקבוצות בלבד!
יש כרטיסים
יום א, נובמבר 3
16:00
ביקור בפארק הילדים - לקבוצות בלבד!
יש כרטיסים
יום ב, נובמבר 4
09:00
ביקור בפארק הילדים - לקבוצות בלבד!
יש כרטיסים
יום ג, נובמבר 5
09:00
ביקור בפארק הילדים - לקבוצות בלבד!
יש כרטיסים
יום ד, נובמבר 6
09:00
ביקור בפארק הילדים - לקבוצות בלבד!
יש כרטיסים
יום ה, נובמבר 7
09:00
ביקור בפארק הילדים - לקבוצות בלבד!
יש כרטיסים
יום ו, נובמבר 8
09:00
ביקור בפארק הילדים - לקבוצות בלבד!
יש כרטיסים
שבת, נובמבר 9
09:00
ביקור בפארק הילדים - לקבוצות בלבד!
יש כרטיסים
יום א, נובמבר 10
16:00
ביקור בפארק הילדים - לקבוצות בלבד!
יש כרטיסים
יום ב, נובמבר 11
09:00
ביקור בפארק הילדים - לקבוצות בלבד!
יש כרטיסים
יום ג, נובמבר 12
09:00
ביקור בפארק הילדים - לקבוצות בלבד!
יש כרטיסים
יום ד, נובמבר 13
09:00
ביקור בפארק הילדים - לקבוצות בלבד!
יש כרטיסים
יום ה, נובמבר 14
09:00
ביקור בפארק הילדים - לקבוצות בלבד!
יש כרטיסים
יום ו, נובמבר 15
09:00
ביקור בפארק הילדים - לקבוצות בלבד!
יש כרטיסים
שבת, נובמבר 16
09:00
ביקור בפארק הילדים - לקבוצות בלבד!
יש כרטיסים
יום א, נובמבר 17
16:00
ביקור בפארק הילדים - לקבוצות בלבד!
יש כרטיסים
יום ב, נובמבר 18
09:00
ביקור בפארק הילדים - לקבוצות בלבד!
יש כרטיסים
יום ג, נובמבר 19
09:00
ביקור בפארק הילדים - לקבוצות בלבד!
יש כרטיסים
יום ד, נובמבר 20
09:00
ביקור בפארק הילדים - לקבוצות בלבד!
יש כרטיסים
יום ה, נובמבר 21
09:00
ביקור בפארק הילדים - לקבוצות בלבד!
יש כרטיסים
יום ו, נובמבר 22
09:00
ביקור בפארק הילדים - לקבוצות בלבד!
יש כרטיסים
שבת, נובמבר 23
09:00
ביקור בפארק הילדים - לקבוצות בלבד!
יש כרטיסים
יום א, נובמבר 24
16:00
ביקור בפארק הילדים - לקבוצות בלבד!
יש כרטיסים
יום ב, נובמבר 25
09:00
ביקור בפארק הילדים - לקבוצות בלבד!
יש כרטיסים
יום ג, נובמבר 26
09:00
ביקור בפארק הילדים - לקבוצות בלבד!
יש כרטיסים
יום ד, נובמבר 27
09:00
ביקור בפארק הילדים - לקבוצות בלבד!
יש כרטיסים
יום ה, נובמבר 28
09:00
ביקור בפארק הילדים - לקבוצות בלבד!
יש כרטיסים
יום ו, נובמבר 29
09:00
ביקור בפארק הילדים - לקבוצות בלבד!
יש כרטיסים
שבת, נובמבר 30
09:00
ביקור בפארק הילדים - לקבוצות בלבד!
יש כרטיסים
יום א, דצמבר 1
16:00
ביקור בפארק הילדים - לקבוצות בלבד!
יש כרטיסים
יום ב, דצמבר 2
09:00
ביקור בפארק הילדים - לקבוצות בלבד!
יש כרטיסים
יום ג, דצמבר 3
09:00
ביקור בפארק הילדים - לקבוצות בלבד!
יש כרטיסים
יום ד, דצמבר 4
09:00
ביקור בפארק הילדים - לקבוצות בלבד!
יש כרטיסים
יום ה, דצמבר 5
09:00
ביקור בפארק הילדים - לקבוצות בלבד!
יש כרטיסים
יום ו, דצמבר 6
09:00
ביקור בפארק הילדים - לקבוצות בלבד!
יש כרטיסים
שבת, דצמבר 7
09:00
ביקור בפארק הילדים - לקבוצות בלבד!
יש כרטיסים
יום א, דצמבר 8
16:00